HỢP ĐỒNG VÀ THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG VÀ THƯƠNG MẠI / CONTRACTS & COMMERCIAL
Trong một môi trường pháp lý nơi các quy tắc ngày càng nhiều và hạn chế, Khách Hàng phải quản lý các rủi ro thương mại liên quan đến hoạt động của mình. Điều này, Khách Hàng phải tự bảo vệ mình trong mối quan hệ với cả khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý các mối quan hệ hợp đồng này phù hợp với đặc tính cụ thể, cũng như các phương pháp hoạt động của chính công ty Khách Hàng. Khách Hàng không chỉ cần câu trả lời hợp pháp nhanh và đáng tin cậy, nhưng những điều này phải được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Khách Hàng đang hoạt động kinh doanh. Với nhiều luật sư làm việc trong luật thương mại, chúng tôi có thể giải quyết các tình huống cụ thể của ngành nghề của Khách Hàng có ảnh hưởng đến thực tiễn của Khách Hàng.
Nhà đầu tư, Doanh nhân, Franchisors, Start Ups. Cho dù Khách Hàng thuộc một trong những đối tượng nêu trên hoặc nhiều hơn, Khách Hàng cần luật sư những người hiểu Khách Hàng, có cái nhìn sâu sắc vào việc kinh doanh thương mại của Khách Hàng và nhận được những gì Khách Hàng đang cố gắng để làm. Chúng tôi muốn giúp Khách Hàng phát triển ý tưởng đó, dù lớn hay nhỏ, và mang lại cho Khách Hàng giải pháp hiệu quả nhất mang lại cho Khách Hàng kết quả mong muốn.
Chúng tôi không chỉ là cố vấn pháp lý mà còn là những chuyên gia tư vấn pháp lý, nhận diện rủi ro, đưa ra những giải pháp sáng tạo và hướng dẫn Khách Hàng qua những thử thách của thế giới kinh doanh.
Các lĩnh vực và chuyên môn bao gồm:
Hợp đồng thương mại
Tuân thủ pháp luật thương mại
Hoạt động Xúc tiến – Trung gian thương mại
Pháp luật về cạnh tranh
Tranh tụng thương mại tại Tòa án hoặc Trọng tài
Để biết thêm thông tin về Luật Kinh doanh và cách chúng tôi có thể giúp Khách Hàng, vui lòng liên hệ với Luật sư Thương Mại của chúng tôi.

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM / LABOUR & EMPLOYMENT
Pháp Luật về Lao động và Việc Làm thường xuyên thay đổi cho phù hợp với quan hệ lao động thực tế. Điều này làm cho cả người sử dụng lao động và người lao động ngày càng khó khăn hơn trong việc nhận thức được quyền và nghĩa vụ của họ tại nơi làm việc. Luật sư của chúng tôi tự hào về kinh nghiệm rộng lớn của mình hành động cho một loạt các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, cung cấp một cách tiếp cận thực tế và thông minh cho các vấn đề lao động và việc làm. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ thiết thực và đơn giản trong tất cả các vấn đề về việc làm từ các truy vấn hằng ngày để tiến hành tố tụng Tòa án về lao động.
Người sử dụng lao động, Người lao động đến với chúng tôi bởi vì chúng tôi làm việc nhanh chóng và hiệu quả để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và căng thẳng không cần thiết. Trong khi chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết các tranh chấp lao động bên ngoài Tòa án bất cứ khi nào có thể, các luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc đại diện cho khách hàng hòa giải, thương lượng tại Phòng Lao động – Thương Binh và Xã Hội và Tòa án. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách Hàng thông qua các quy định về lao động việc làm và luật pháp, đảm bảo rằng Khách Hàng nhận được lời khuyên tốt nhất liên quan đến từng hoàn cảnh cụ thể của Khách Hàng.
Đội ngũ luật sư của chúng tôi tư vấn cho Khách Hàng về:
Tuân thủ pháp luật lao động
Quy trình Quản lý lao động
Hợp đồng lao động và Chấm dứt Hợp đồng lao động
Quy trình xử lý Kỷ luật lao động
Yêu cầu Tòa án về việc làm lao động
Để biết thêm thông tin về Luật Việc Làm & Lao Động và để tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể giúp bạn, vui lòng liên hệ Luật sư Việc Làm & Lao Động của chúng tôi.

 

  Comments

  • FEECERN
    principal investigator for the School of Medicine STAR trial center and instructor in medicine cialis cheapest online prices
      FEECERN   20/11/2022 09:48
Mã bảo mật