DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự thành lập, vận hành, thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt kế hoạch hoạt động của công ty và giúp công ty hoàn thiện cơ cấu quản trị, kiểm soát rủi ro nội bộ theo quan điểm của công ty hoạt động của công ty liên quan đến tài chính doanh nghiệp, cơ cấu cổ phần của công ty, chuỗi và nhượng quyền thương mại. Chúng tôi có thể theo tình hình khác nhau của mỗi doanh nghiệp đảm bảo cung cấp các dịch vụ pháp lý tùy chỉnh và trở thành doanh nghiệp khách hàng phát triển với sự ủng hộ vững chắc.

Doanh nghiệp M&A tập trung phát triển phòng kinh doanh và thương mại của công ty, chúng tôi có một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về luật doanh nghiệp, luật lao động, sở hữu trí tuệ và đầu tư và tài chính cho các công ty cung cấp các dịch vụ pháp lý cá nhân và chuyên nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp, pháp luật cho doanh nghiệp, giảm các hình phạt hành chính không đáng có, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự, và có thể gây ra những bất lợi đáng kể cho sự kinh doanh của khách hàng với các rủi ro pháp lý khác.
Chúng tôi đã ký kết với hàng ngàn hợp đồng tư vấn pháp luật lâu năm, mục tiêu dịch vụ chính là các doanh nghiệp lớn và vừa thuộc sở hữu nhà nước, các tổ chức chứng khoán tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và bộ phận thương mại của công ty ngày càng trở nên ổn định.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi được thể hiện thông qua dịch vụ như sau: 
Thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước;
 • Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
 • Thành lập doanh nghiệp liên doanh trong nước và nước ngoài;
 • Đăng ký đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp trong nước.
Quản trị doanh nghiệp
 • Thiết kế cơ cấu quản trị doanh nghiệp;
 • Thiết kế và tối ưu hóa hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá rủi ro pháp lý và phòng ngừa;
 • Quản lý hợp đồng;
 • Quản lý các khoản nợ phải thu;
 • Xử lý tranh chấp lao động;
 • Đầu tư và tài chính doanh nghiệp.
Sáp nhập và tổ chức lại
 • Thẩm định pháp lý;
 • Thiết kế lộ trình thực hiện;
 • Lập kế hoạch thuế;
 • Hợp nhất quản lý hội nhập và kiểm soát rủi ro;
 • Giao dịch quyền sở hữu tài sản.
 Hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Chọn chế độ nhượng quyền thương mại, kế hoạch nhượng quyền thương hiệu;
 • Thành lập, vận hành, duy trì hệ thống quản lý nhượng quyền;
 • Nhượng quyền thương mại và bảo vệ chuỗi các quyền sở hữu trí tuệ;
 • Sự trừng phạt của khách hàng khiếu nại, chính phủ, các sự kiện truyền thông và đối phó với cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng;
 • Tham gia vào quá trình thực hiện toàn bộ dịch vụ pháp lý cho các hoạt động thương nhân tham gia.
Phá sản doanh nghiệp
 • Đơn kiện về phá sản;
 • Thành phần liên quan đến phá sản;
 • Tái tổ chức phá sản;
 • Việc thanh lý tài sản doanh nghiệp phá sản;
 • Bảo vệ Chủ nợ.

 

  Comments

 • INNOWHEDE
  2 15 on the Bucharest bourse, hoping to raise between 13and 15 million euros 20 can i buy cialis without a prescription Several in vitro and in vivo studies have demonstrated that the compounds present in berries play key roles in cancer prevention by inactivating carcinogens, decreasing cell proliferation, inducing cell cycle arrest and apoptosis, and inhibiting angiogenesis in many types of tumors
    INNOWHEDE   11/11/2022 09:03
 • quivolf
  cialis viagra combo pack
    quivolf   02/08/2021 07:59
 • quivolf
  where can i purchase dapoxetine
    quivolf   15/07/2021 21:49
 • quivolf
  buy lasix uk
    quivolf   29/06/2021 07:10
 • quivolf
  prednisone without a prescription
    quivolf   13/06/2021 02:33
Mã bảo mật