Tram Anh

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

Trợ lý luật sư

Số điện thoại: 0942623677

Email: anh.nguyen@surelaw.vn

Nguyễn Ngọc Trâm Anh tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và gia nhập Công ty Luật SureLaw vào năm 2021. Qua nhiều năm hành nghề, Trâm Anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau. 
Với vai trò là Trợ lý Luật sư, Trâm Anh đã tham gia hỗ trợ các Luật sư trong rất nhiều vụ việc tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân các cấp trong các lĩnh vực như: dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính, hình sự… Đặc biệt, Trâm Anh có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn các dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài cho nhiều đối tác lớn tại doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay, Trâm Anh là nhân sự chính phụ trách mảng tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư; mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp tại SureLaw.

Học vấn:
  • Cử nhân luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Khóa đào tạo nghề luật sư - Học viện Tư pháp.
Lĩnh vực hoạt động:
  • Doanh nghiệp – Đầu tư
  • Dân sự
  • Thương mại
  • Lao động
  • Sở hữu trí tuệ
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh