THU HỒI NỢ

Luật sư Thu Hồi Nợ của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng và chuyên môn trong việc giúp đỡ Khách Hàng phục hồi các khoản nợ chưa thanh toán. Cuộc khủng hoảng tín dụng và suy thoái kinh tế nói chung trong những năm gần đây đã gây ra nhiều vấn đề đáng kể cho nhiều công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng tôi có thể tư vấn cho Khách Hàng về việc thực hiện các hệ thống kiểm soát tín dụng tốt, viết thư cho các đối tác yêu cầu thanh toán các khoản công nợ quá hạn, và khi cần thiết, ra tố tụng tại tòa án và thực hiện các bước để thi hành một Phán quyết Tòa án hoặc Cơ quan Trọng Tài.
Luật sư Thu Hồi Nợ của chúng tôi có thể hỗ trợ Khách Hàng:
Theo dõi con nợ - Cần thiết phải đảm bảo rằng con nợ của Khách Hàng được xác định chính xác. Nếu hành động pháp lý trở nên cần thiết thì yêu cầu của Khách Hàng tại tòa sẽ được thực hiện đối với cá nhân hoặc công ty tại địa chỉ chính xác và hợp lệ. Nếu Khách Hàng không chắc chắn về thông tin hoặc địa điểm của con nợ, Khách Hàng có thể hướng dẫn chúng tôi chỉ định một người tra cứu cho Khách Hàng.
Thu thập chứng cứ - Các chuyên gia của chúng tôi tập trung nghiên cứu, phân tích điều kiện khởi kiện của Khách Hàng. Trong trường hợp những tài liệu, chứng cứ Khách Hàng cung cấp chưa đầy đủ, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn Khách hang thu thập thêm những chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách Hàng. Ngoài ra, Khách Hàng có thể ủy quyền cho chúng tôi thực hiện việc xác minh điều kiện khởi kiện nêu trên.
Gửi công văn trước khi khởi kiện - Khi người nợ không đáp ứng yêu cầu thanh toán của Khách Hàng, thì một công văn được nhắm mục tiêu tốt từ luật sư có thể dẫn đến thanh toán mà không cần thêm bất kỳ hành động nào. Chúng tôi sẽ gửi một công văn cá nhân cho người nợ của Khách Hàng.
Khởi kiện tại tòa án - Nếu cần thêm hành động, chúng tôi cung cấp dịch vụ phí cố định có hiệu quả và tiết kiệm chi phí để chuẩn bị và ban hành khiếu kiện của Khách Hàng và nhận được Phán quyết buộc con nợ phải thanh toán.
Thi hành án - Khi nhận được phán quyết buộc con nợ phải thanh toán cho Khách Hàng thành công, chúng tôi sẽ tư vấn cho Khách Hàng cách thực hiện tốt nhất. Nếu con nợ không thanh toán theo yêu cầu của luật pháp, chúng tôi có thể tư vấn về thủ tục phá sản và vấn đề phá sản đối với các doanh nghiệp.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ Thu Hồi Nợ và tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể giúp Khách Hàng, vui lòng liên hệ với Luật sư Thu Hồi Nợ của chúng tôi.

  Comments

 • shessnido
  live look at oakland, mostly clear here, and those metering lights are still off buy cialis non prescription
    shessnido   05/01/2023 01:06
 • Extilia
  la viagra y la hipertension Ecpqop https://newfasttadalafil.com/ - cialis super active Yzleyo Cialis Turajr prix cialis grande pharmacie lyonnaise Buy Real Zithromax https://newfasttadalafil.com/ - Cialis azacytidine azadeox ycytidine and zebularine and inhibit DNA demethylation enzymes e.
    Extilia   09/06/2022 07:57
 • Avaisdido
  brand cialis online
    Avaisdido   06/07/2021 22:28
 • Avaisdido
  cheap kamagra
    Avaisdido   14/06/2021 08:39
 • Avaisdido
  cheap lasix 40 mg
    Avaisdido   27/05/2021 03:54
Mã bảo mật