hinh anh Luat su Tra

TRÀ THỊ THU THẢO

Luật sư thành viên

Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0906790995

Email: thao.tra@surelaw.vn

Luật sư Trà Thị Thu Thảo là luật sư thành viên SureLaw và hiện đang phụ trách chính mảng tranh tụng tại SureLaw. Bà Thảo có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý với thế mạnh là khả năng tranh tụng giải quyết tranh chấp cho khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp, Trọng tài. Đồng thời, bà Thảo cũng là luật sư tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực dân sự, sở hữu trí tuệ, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai, bất động sản, hợp đồng.
Học vấn:
 • Cử nhân luật - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khóa đào tạo nghề Luật sư – Học viện Tư pháp
 • Khóa đào tạo thạc sĩ – Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên của tổ chức:
 • Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động chính:
 • Dân sự
 • Sở hữu trí tuệ
 • Doanh nghiệp
 • Hợp đồng
 • Hôn nhân và gia đình
 • Lao động
 • Đất đai – Bất động sản
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh