Luật sư Lê Văn Thanh

LÊ VĂN THANH

Luật sư điều hành

Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0944745729

Email: thanh.le@surelaw.vn


Ông Lê Văn Thanh là Luật sư sáng lập Công ty Luật SureLaw, hiện đang nắm giữ vị trí Luật sư điều hành của công ty. Luật sư Lê Văn Thanh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp luật liên quan đến hợp đồng, doanh nghiệp, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai… và giải quyết tranh chấp tại Trọng tài và Tòa án nhân dân các cấp và tham gia trợ giúp pháp lý, bào chữa trong nhiều vụ án hình sự.


Học vấn:

 • Cử nhân luật Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Khóa đào tạo nghề Luật sư – Học viện Tư pháp.
Thành viên của tổ chức:
 • Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam – STAC
 • Quản tài viên của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý Tài sản Quốc tế
Lĩnh vực hoạt động chính:
 • Dân sự
 • Kinh doanh thương mại
 • Doanh nghiệp, đầu tư
 • Hợp đồng
 • Hôn nhân và gia đình
 • Lao động
 • Hành chính
 • Hình sự
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh