SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi công nghệ phát triển, những ý tưởng, đổi mới và thương hiệu của một doanh nghiệp thường chủ yếu là Tài Sản Trí Tuệ của doanh nghiệp. Nhu cầu bảo vệ, khai thác và tối đa hóa giá trị của các tài sản này là điều thiết yếu cho sự thành công cạnh tranh của một doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với các Khách Hàng khác nhau, từ các doanh nghiệp đang phát triển đến các công ty thành lập, trưởng thành, giúp họ bảo vệ và đạt được giá trị tối đa từ tài sản của họ để giữ họ vượt lên các đối thủ.
Luật sư Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ Khách Hàng trong suốt vòng đời của sở hữu trí tuệ từ sáng tạo, bảo vệ và đăng ký, thông qua khai thác hoặc thương mại hóa.
Chuyên môn về Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi bao gồm:
Thương hiệu và Nhãn hiệu - Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam; cấp giấy phép nhãn hiệu; bảo vệ nhãn hiệu và thương hiệu chống lại sự xâm phạm và xâm phạm thương hiệu; chúng tôi có thể giúp đăng ký nhãn hiệu thương mại và tư vấn về các vấn đề cấp phép và tên miền
Bản quyền - tư vấn cho các tác giả, nhà xuất bản, nhà thiết kế, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế web, các công ty phần mềm và những người khác liên quan đến tài liệu bản quyền về mọi vấn đề bản quyền
Bí mật kinh doanh và thỏa thuận bảo mật thông tin
Cạnh tranh không lành mạnh
Tố tụng tranh chấp sở hữu trí tuệ
Để biết thêm thông tin về Luật Sở Hữu Trí Tuệ và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn, vui lòng liên hệ với Luật sư Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi.

  Comments

Mã bảo mật