Luat su Tram
 

ĐẶNG MAI QUỲNH TRÂM

Luật sư thành viên

Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903033512

Email: tram.dang@surelaw.vn

Luật sư Đặng Mai Quỳnh Trâm là luật sư thành viên SureLaw và hiện đang giữ vị trí cố vấn pháp lý cấp cao tại SureLaw. Bà Trâm có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và đảm nhiệm nhiều vị trí như luật sư nội bộ, Tổng thư ký Hội đồng quản trị trong các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia.
Ngoài ra, bà Trâm còn là Cử nhân Tiếng Pháp, Thạc sĩ luật So sánh và quốc tế tại Đại học Jean Moulin Lyon 3. Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của mình, bà Trâm là luật sư cố vấn cấp cao tại SureLaw từ những ngày đầu thành lập đến nay trong các lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư cho nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng quốc tế đến từ Pháp, Anh, Hoa Kỳ.

Học vấn:
 • Cử nhân luật - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cử nhân Tiếng Pháp – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thạc sĩ luật So sánh và Quốc tế - Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
 • Khóa đào tạo nghề Luật sư – Học viện Tư pháp
Thành viên:
 • Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Quản tài viên của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý Tài sản Quốc tế
Lĩnh vực hoạt động chính:
 • Doanh nghiệp – Đầu tư
 • Dân sự
 • Tài chính, ngân hàng
 • Xây dựng
 • Hợp đồng
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp