Thanh Vien

TĂNG THỊ THANH VIÊN

Trợ lý luật sư

Số điện thoại: 0373637865

Email: vien.tang@surelaw.vn

Tăng Thị Thanh Viên tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và gia nhập Công ty Luật SureLaw vào năm 2021 sau thời gian thực tập.
Với vai trò là Trợ lý Luật sư, Thanh Viên đã tham gia hỗ trợ các Luật sư trong rất nhiều vụ việc tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân các cấp trong các lĩnh vực như: dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính, hình sự… Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp về lao động, sở hữu trí tuệ… cũng là thế mạnh của Thanh Viên.
Học vấn:
  • Cử nhân luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Khóa đào tạo nghề luật sư - Học viện Tư pháp.
Lĩnh vực hoạt động:
  • Dân sự
  • Thương mại
  • Lao động
  • Sở hữu trí tuệ
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh