Bao Han

LÊ NGUYỄN BẢO HÂN

Trợ lý luật sư

Số điện thoại: 0965143430

Email: han.le@surelaw.vn

Lê Nguyễn Bảo Hân tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và gia nhập Công ty Luật SureLaw vào năm 2019. 
Bảo Hân đang làm việc tại Surelaw với vai trò là Trợ lý Luật sư, phụ trách chính hoạt động tư vấn thường xuyên cho các khách hàng doanh nghiệp của Surelaw. Bảo Hân đã tham gia hỗ trợ các Luật sư của Surelaw trong nhiều vụ việc tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực như: dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính, hình sự…và tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách đại diện theo ủy quyền của khách hàng để trong các giai đoạn tố tụng tại Tòa án. Bảo Hân có thế mạnh là khả năng liên hệ và hỗ trợ nhanh chóng cho các doanh nghiệp các vấn đề trong hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi tư vấn thường xuyên của Surelaw đồng thời giúp khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Học vấn:
  • Cử nhân luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động:
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Dân sự
  • Thương mại
  • Lao động
  • Sở hữu trí tuệ
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh